Information om corona - Svava

Vi är nu Covid-19 certifierad.

Uppdaterat 7 april 2021

Som ett led i att bidra till minskad smittspridning och erbjuda en trygg och säker galleria har vi nu blivit Covid-19 certifierade.

Certifieringen har utförts av det oberoende externa företaget Safe Asset Group enligt en upphandling för samtliga av Vasakronans gallerior. Certifieringen omfattar 80 olika frågor kopplade bland annat till åtgärdsplan, centrumledningsorganisation, riskanalys, kommunikation, rutiner gällande städning, säkerhet och efterlevande av rådande riktlinjer och pandemilagen.

Det här är ett kvitto på att Svava Matgalleria uppfyller kraven från Folkhälsomyndigheten och även internationella organisationers riktlinjer samt handelsfastigheter ”Best Practise” för arbetet med att minska spridningen av COVID-19.

I certifieringen står bland annat att Vasakronan och Svava Matgalleria har genom en bra dokumentation, en tydlig struktur och ett väl implementerat arbete kunnat uppvisa att man uppfyller kraven för COVID-19 Compliant certifiering.

”Med ett mycket bra resultat och en poäng om 95%/100% blev gallerian väl godkänd och håller en hög internationell klass” skriver Safe Asset Group i sitt utlåtande.

Information om corona

Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga pandemilagen i kraft i Sverige. Den gäller till utgången av september 2021 och omfattar bland annat butiker och gallerior/handelsplatser.

I Svava Matgalleria följer vi de råd och föreskrifter som Folkhälsomyndighetens har utfärdat till följd av nya pandemilagen. Precis som tidigare handlar det om att visa omtanke – mot dig själv, andra besökare och de som arbetar i gallerian.

Tänk till innan

Det handlar om att vara restriktiv i när och hur man besöker butiker och gallerior. Du behöver tänka till både innan du besöker oss och när du besöker oss. Det är av största vikt att vi håller avstånd till varandra och undviker trängsel.

Därför ber vi dig att fortsätta visa omtanke. Som besökare rekommenderar vi dig att undvika fysisk kontakt, besöka oss på tider när det generellt är färre besökare och anpassa din shopping efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

I Svava Matgalleria har vi vidtagit flera trygghetsskapande åtgärder:

  • Handsprit i allmänna utrymmen och toaletter.
  • Utökad städning.
  • Avbokning av events i gallerian.
  • Uppmanar och påminner besökare att hålla avstånd.

Samtliga butiker, caféer och restauranger i gallerian värnar om besökare, uppmanar att hålla avstånd, vidtar nödvändiga åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I respektive butik i gallerian hittar du information om maxantal besökare som just den butiken tar emot samtidigt.

Information om öppettider

Vi försöker ha öppet som vanligt, men ibland kan öppettiderna ändras.

Vill du se i realtid hur mycket folk som befinner sig i gallerian? Googla Svava Matgalleria så visar Google statistik över hur det ser ut just nu.

Har du frågor om coronaviruset? Vänd dig till Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa nationella informationsnumret 113 13.

Värna om dig och andra

Vi påminner om:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten eller använd handsprit.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Minska fysisk kontakt – undvik handslag och nära hälsningar.